Belastingplan 2024 gewijzigd

Bij de behandeling van het belastingplan 2024 zijn in de Tweede Kamer veel moties en amendementen ingediend. Zo is het tarief in Box 3 per 1 januari 2024 niet 34%, maar 36%. Wat zijn andere belangrijke wijzigingen?

 

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Als binnen de huidige BOR voorafgaand aan de overdracht een bedrijf gesplitst moet worden in een bedrijf met beleggingsvermogen en een bedrijf met ondernemingsvermogen, is dat nu niet of nauwelijks mogelijk. Het kabinet moet met oplossingen komen om dergelijke bedrijfsoverdrachten in het midden- en kleinbedrijf beter mogelijk te maken.

Het lage percentage van de vrijstelling goingconcernwaarde van de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting (BOR) wordt per 1 januari 2025 verlaag van 83% naar 75%. In het wetvoorstel was een verlaging naar 70% voorgesteld. Er zijn nog enkele wijzigingen van meer technische aard.

 

MKB winstvrijstelling

De voorgestelde verlaging van de mkb-winstvrijstelling voor 2024 wordt nagenoeg gehalveerd, waarmee de mkb-winstvrijstelling op een percentage van 13,31% komt.

 

Box 2, de DGA

Het toptarief in box 2 wordt per 1 januari 2024 verhoogd van 31% naar 33%. Het maximumbedrag voor excessief lenen uit de eigen BV wordt verlaagd van € 700.000 naar € 500.000.

 

Box 3

Het tarief wordt per 1 januari 2024 verhoogd naar 36% (nu 32%).

Met ingang van 1 januari 2025 wordt de vrijstelling groene beleggingen verlaagd naar € 30.000.

Het kabinet moet alsnog een tegenbewijsregeling onderzoeken, omdat een gerenommeerde advocaat-generaal en hoogleraar belastingrecht stelt dat een tegenbewijsregeling grondrechtelijk onontkoombaar is in een grondrechtelijk onaanvaardbaar stelsel van gemiddelde belasting.