Aanzegtermijn uit wetsvoorstel "Werk en Zekerheid" nu al in arbeidscontract opnemen

Heeft u als werkgever werknemers in dienst met een tijdelijk arbeidscontract? In dat geval krijgt u te maken met het nieuwe begrip "aanzegtermijn" als het wetsvoorstel "Werk en Zekerheid" ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen. U moet dan uiterlijk een maand voor afloop van het contract aan de werknemer mededelen of zijn contract wordt voortgezet of niet. Wanneer u dit niet doet, eindigt het contract wel, maar moet u aan uw werknemer een boete betalen van maximaal één maandloon. De regeling moet van toepassing worden op contracten die aflopen na 1 augustus 2014. Dit betekent dat u hiermee dus nu al rekening moet houden bij tijdelijke contracten die u aangaat en die eindigen na 1 augustus 2014.