Premiekorting voor jonge werknemers

Zijn er dit kalenderjaar jonge werknemers in uw onderneming aan de slag gegaan die direct vóór hun indiensttreding een WW- of bijstandsuitkering hadden? Dan kunt u vanaf de loonaangifte van juli 2014 onder voorwaarden de nieuwe premiekorting toepassen.

Per 1 juli 2014 mag u door een wijziging van de Regeling Wet financiering sociale verzekeringen een premiekorting van maximaal € 3.500,- per kalenderjaar toepassen als:
- u op of na 1 januari 2014 en vóór 1 januari 2016 een jongere aanneemt die op het moment van     indiensttreding minimaal 18 jaar en maximaal 26 jaar is; en
- de werknemer een arbeidsovereenkomst krijgt van minimaal zes maanden; en
- de werknemer een dienstverband krijgt van minimaal 32 uur per week; en
- de werknemer vóór indiensttreding een WW- of bijstandsuitkering ontving; en
- de werknemer een doelgroepverklaring van UWV of de gemeente heeft waarin staat dat hij een uitkering ontving op de dag voordat hij bij u in dienst trad.

U mag de premiekorting toepassen vanaf 1 juli 2014. Dat mag voor dienstverbanden die u bent aangegaan sinds 1 januari 2014. De korting werkt dan niet met terugwerkende kracht. Als u dus op 1 februari 2014 een jongere heeft aangenomen en zijn contract tot en met 30 september 2014 duurt, mag u voor deze werknemer premiekorting toepassen van 1 juli 2014 tot en met 30 september 2014. Biedt u de werknemer een contract tot en met 1 november 2016, dan mag u premiekorting toepassen voor de duur van dat contract met een maximum van twee jaar. In dit geval dus van 1 juli 2014 tot 1 juli 2016. Wordt de jongere tijdens het dienstverband 27 jaar, dan mag u de premiekorting gewoon blijven toepassen.

Wilt u gratis op de hoogte worden gehouden? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief

Vragen of opmerkingen?
Wij brengen u graag in contact met de expert.
Bel 0315-681947 of mail ons.