Grensarbeiders opgelet: volgend jaar verandert er waarschijnlijk veel voor u

Dan treedt namelijk de nieuwe regeling in werking voor in het buitenland woonachtige belastingplichtigen met inkomsten uit Nederland. Door deze regeling kunt u niet meer kiezen voor binnenlandse belastingplicht in Nederland. U kwalificeert zich daarvoor alleen nog als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zo moet ten minste 90% van uw inkomen aan Nederlandse loon- of inkomstenbelasting onderworpen zijn en moet u een inkomensverklaring uit het woonland hebben. U voldoet al snel niet aan deze voorwaarden, wat grote gevolgen kan hebben. Om aan de 90%-eis te voldoen, worden de inkomsten uit de boxen 1, 2 en 3 bij elkaar opgeteld. Heeft u vermogen in uw woonland? In dat geval voldoet u al gauw niet aan deze eis. Stel, u heeft een box-1-inkomen uit Nederland van € 40.000,-, negatieve inkomsten uit de eigen woning van € 20.000,- en een vermogen in box 3 van € 200.000,-. Het fictieve inkomen uit dit vermogen bedraagt € 8.000,- (4% over 200.000,-). U voldoet niet aan de 90%-eis, omdat slechts 40.000/48.000ste = 83,3% van uw inkomen aan de Nederlandse belastingheffing onderworpen is. Dit heeft tot gevolg dat u hypotheekrenteaftrek in Nederland verliest plus de heffingskortingen en eventuele andere persoonsgebonden aftrekposten. Heeft u een tweede baan of winst in uw woonland? Ook dan kan dit gevolg al snel optreden.

Wilt u gratis op de hoogte worden gehouden? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief

Vragen of opmerkingen?
Wij brengen u graag in contact met de expert.
Bel 0315-681947 of mail ons.