Schenkingsvrijstelling eigen woning ook bij aankoop nieuwbouwwoning!

Tot 1 januari 2015 kan er nog een belastingvrije schenking van € 100.000,- gedaan worden. De regeling wordt daarna niet verlengd. De ontvanger moet de schenking gebruiken voor de aankoop of de verbouwing van een eigen woning. Ook mag de ontvanger de eigenwoningschuld of een restschuld van een verkochte eigen woning ermee aflossen. De schenking mag ook gebruikt worden voor de aankoop van een nieuwbouwwoning die pas in 2015 wordt opgeleverd. Dit is onlangs goedgekeurd op voorwaarde dat in 2014 minimaal de eerste termijn van het aankoopbedrag wordt betaald. De rest van de schenking mag worden besteed aan de aankooptermijnen die in 2015 vallen. Wordt de schenking gebruikt voor de verbouwing of het onderhoud van de eigen woning, dan kan de schenking tot 1 januari 2017 worden besteed. De woning die wordt verbouwd moet wel in 2014 in het bezit zijn van de begunstigde.

Ontvangt u een schenking en wilt u deze gebruiken voor de aflossing van een deel van uw hypotheekschuld? Check dan eerst de boetebepaling in de leenovereenkomst met uw bank. Daarin is vaak bepaald dat u niet meer dan een jaarlijkse aflossing van 10% (soms 20%) mag doen op straffe van een boeterente. Enkele banken berekenen geen boeterente als u van deze schenkingsvrijstelling gebruikmaakt. Maar er zijn ook banken die u alleen tegemoetkomen voor zover uw woning "onder water" staat. Is dat niet het geval, dan krijgt u wel boeterente in rekening gebracht voor zover u meer aflost dan het jaarlijks toegestane bedrag.

Wilt u een schenking doen? U mag de schenking ook doen aan een ander dan uw kind. Voor u als schenker verlaagt de schenking uw vermogen in box 3.