Wacht niet te lang met dividenduitkering!

Heeft uw BV voldoende overtollige liquide middelen om aan u een dividend uit te keren,wacht hier dan niet te lang mee. Een dividenduitkering dit jaar levert u namelijk een belastingbesparing op van maximaal € 7.500,-. Heeft u een fiscale partner, dan kan dit zelf oplopen tot maximaal € 15.000,-. De belastingbesparing is mogelijk doordat het tarief in box 2 tijdelijk verlaagd is van 25% naar 22%, voor zover het inkomen uit aanmerkelijk belang niet hoger is dan € 250.000,- (bij fiscaal partnerschap: € 500.000,-). Die tijdelijke verlaging geldt alleen voor 2014. Volgend jaar betaalt u, ongeacht de hoogte, weer het normale 25%-tarief over een dividenduitkering.