Wijzigingen toeslagen 2015

Er zijn een aantal wijzigingen met betrekking tot de toeslagen voor 2015. Hieronder leest u welke wijzigingen dit zijn. Wilt u weten of u in 2015 toeslag kunt krijgen? En zo ja, hoeveel? Maak dan een proefberekening!

Zorgtoeslag
De overheid gaat minder bijdragen aan de kosten voor uw zorgverzekering. De maximale inkomensgrens voor zorgtoeslag in 2015 is verlaagd. Bent u alleen? Dan krijgt u geen zorgtoeslag meer als uw inkomen hoger is dan € 26.316,-. Hebt u een toeslagpartner? Dan mag uw inkomen samen maximaal € 32.655,- zijn. Het vermogen waarbij u zorgtoeslag kunt krijgen is verhoogd. Hebt u op 1 januari 2015 vermogen dat hoger is dan deze grens? Dan hebt u voor het hele jaar geen recht op zorgtoeslag. Hoeveel vermogen mag u hebben?

Huurtoeslag
De bijdrage van de overheid aan de kosten van uw huurwoning wijzigt dit jaar niet. De vrijstellingsgrenzen voor vermogen zijn verhoogd. Is uw vermogen op 1 januari 2015 hoger dan de vrijstellingsgrens? Dan hebt u voor het hele jaar geen recht op huurtoeslag. Hoeveel vermogen mag u hebben?

Kinderopvangtoeslag
De kosten voor kinderopvang stijgen. Daarom gaat het maximum uurtarief omhoog. In 2015 krijgt u maximaal:

– € 6,84 per uur voor dagopvang
– € 6,38 per uur voor buitenschoolse opvang

– € 5,48 per uur voor gastouderopvang

Stopt u in 2015 met werken of wordt u werkloos? Dan hebt u nog 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Dit was 3 maanden. Gaat u binnen deze 6 maanden geen opleiding, inburgeringscursus of traject naar werk volgen? Dan hebt u na deze 6 maanden geen recht meer op kinderopvangtoeslag. Hebt u minder opvanguren gebruikt dan het aantal uren waar u recht op heeft? Dan mag u de uren die u over hebt ook na deze 6 maanden gebruiken.

Hebt u meer kinderen die naar de kinderopvang gaan? Voor het kind met de meeste opvanguren krijgt u een lagere vergoeding. Hebt u kinderen met evenveel opvanguren? En zijn de kosten niet even hoog? Dan krijgt u voor het kind met de hoogste kosten een lagere vergoeding. Dit was het kind met de laagste kosten. Hierdoor kunt u iets minder kinderopvangtoeslag krijgen.

Kindgebonden budget
De overheid heeft de kindregelingen vereenvoudigd. Hierdoor zijn er vanaf 2015 minder regelingen die ouders financieel ondersteunen. Een deel van deze ondersteuning krijgt u voortaan via het kindgebonden budget. Bent u een alleenstaande ouder? Dan ontvangt u maximaal € 3.050,- meer kindgebonden budget. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Dit bedrag vervangt de aanvulling op de minimumuitkeringen die u kreeg van uw gemeente, de SVB of UWV. Het bedrag vervangt ook de alleenstaande ouderkorting. Bent u een alleenstaande ouder met een inkomen boven € 46.000,-? Dan kunt u in 2015 wellicht ook kindgebonden budget krijgen.

Hebt u een kind van 16 of 17 jaar? Dan krijgt u vanaf 1 augustus 2015 meer kindgebonden budget. Vanaf deze datum zit de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) bij het kindgebonden budget.

Hebt u een inkomen tot ongeveer € 23.000,- en 2 of meer kinderen? Dan krijgt u meer kindgebonden budget.
In de volgende gevallen krijgt u minder kindgebonden budget:
– u hebt een toeslagpartner en 1 kind. Uw gezamenlijke inkomen is hoger dan € 20.000,-.

u hebt een toeslagpartner en 2 kinderen Uw gezamenlijke inkomen is hoger dan € 23.000,-.

Woont een kind van u in een land buiten Europa? Vanaf 1 januari 2015 worden kinderbijslag en kindgebonden budget niet meer naar alle verdragslanden uitbetaald. Woont uw kind in Argentinië, Belize, Chili, Ecuador, Egypte, Hong Kong, Jordanië, Macedonië, Panama, Paraguay, Thailand, Turkije of Uruguay? Dan kunt u geen kindgebonden budget meer krijgen. Tenzij u al kindgebonden budget ontvangt. Dan houdt u dit tot 1 juli 2015.

Is uw vermogen op 1 januari 2015 hoger dan de vrijstellingsgrens? Dan hebt u voor het hele jaar geen recht op kindgebonden budget. Hoeveel vermogen mag u hebben?