Doe tijdig aangifte schenkbelasting

Heeft u in 2014 een schenking ontvangen? Het kan dan zijn dat u daarvan uiterlijk vóór 1 maart 2015 aangifte moet doen bij de Belastingdienst. U moet in ieder geval een schenkingsaangifte indienen als u als kind een schenking van meer dan € 5.229,- heeft ontvangen. Dat geldt ook als u daarbij gebruik heeft gemaakt van de eenmalige vrijstelling (tot € 25.096,-) of de extra verhoogde eenmalige vrijstelling (tot € 52.281,-) dan wel de tijdelijk verhoogde schenking voor de eigen woning van € 100.000,-. U kunt van deze schenkingsvrijstellingen alleen gebruikmaken als u daar om verzoekt bij de schenkingsaangifte.

Let op
De schenkingsaangifte kan achterwege blijven bij;

  • een schenking in 2014 aan een kind van niet meer dan € 5.229,-; of
  • een schenking van niet meer dan € 2.092,-, ongeacht aan wie; of
  • een schenking aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een sociaal belang beogende instelling (SBBI)Wilt u gratis op de hoogte worden gehouden? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief

Vragen of opmerkingen?
Wij brengen u graag in contact met de expert.
Bel 0315-681947 of mail ons.