Zorg dat u geen vennootschapsbelasting hoeft bij te betalen

Laat een reƫle inschatting maken van de verschuldigde vennootschapsbelasting in 2015, zodat u niet een te lage voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting krijgt opgelegd. Als u na afloop van het jaar vennootschapsbelasting blijkt te moeten bijbetalen, dan loopt u het risico daarover - bij de huidige rentestand - 8,05% (!) belastingrente in rekening gebracht te krijgen.