VOF failliet betekent niet automatisch vennoot failliet

Tot voor kort leidde het faillissement van een vof automatisch tot het faillissement van de vennoten/natuurlijke personen. Daarop is de Hoge Raad teruggekomen. Een schuldeiser die zowel de vof failliet wil laten verklaren als de afzonderlijke vennoten, moet daarvoor afzonderlijke verzoeken indienen die ook afzonderlijk moeten worden beoordeeld. Met name het afgescheiden vermogen maakt het mogelijk dat een vof wel kan zijn opgehouden te betalen, maar dat de vennoten met privévermogen nog wel in staat zijn te betalen. Ook de schuldsaneringsregeling die openstaat voor vennoten verzet zich tegen automatische faillietverklaring van de vennoten.

Wilt u gratis op de hoogte worden gehouden? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief

Vragen of opmerkingen?
Wij brengen u graag in contact met de expert.
Bel 0315-681947 of mail ons.