Holding aansprakelijk voor onterechte selectieve loonbetaling

Een bestuurder kan er voor kiezen om bepaalde crediteuren wel te betalen en andere niet. Dit kan zijn ingegeven door betalingsonmacht, maar hij moet daarvoor wel een goede reden hebben. Blijkt dat het gaat om betalingsonwil, dan kan de bestuurder worden aangesproken voor de schuld. Dit geldt ook voor de selectieve betaling van loon, aldus Hof Amsterdam. Deze zaak betreft een dochter-BV/werkgever die failliet is gegaan. Het loon van twee werkende werknemers wordt doorbetaald, maar dat van een zieke werknemer niet, zonder dat er voor dit onderscheid een legitieme reden bestaat. In dat geval kan de Holding-NV als bestuurder van de dochter-BV worden aangesproken voor betaling van het achterstallige loon.