Verruiming vrijstelling van schenkbelasting

Eén van de voorgestelde wijzigingen tijdens Prinsjesdag 2013 betreft de verruiming vrijstelling van schenkbelasting. Met ingang van 1 oktober 2013 wordt tijdelijk (tot 1 januari 2015) de vrijstelling van de schenkbelasting verruimd. Kortgezegd mag iedereen van een familielid of van een derde een schenking ontvangen van maximaal € 100.000,-, vrij van schenkbelasting. Deze moet dan wel gebruikt worden voor de eigen woning, bijvoorbeeld voor de aflossing van de eigenwoningschuld of een restschuld of een verbouwing van een eigen woning. Normaal gesproken geldt de vrijstelling alleen voor een schenking van ouders aan een kind tussen 18 en 40 jaar, met een maximum bedrag van € 51.407,-. Bij eventuele wijzigingen houden wij u op de hoogte.