Afschaffing stamrechtvrijstelling

Eén van de voorgestelde wijzigingen tijdens Prinsjesdag 2013 betreft het afschaffen van de stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten per 1 januari 2014. De afschaffing zorgt ervoor dat de eis dat alle op 1 januari 2014 bestaande, onder de stamrechtvrijstelling vallende, stamrechten in periodieke termijnen moeten worden uitgekeerd vervalt. Bestaande stamrechten kunnen daardoor, zonder heffing van revisierente, ineens worden uitgekeerd. De uitkering ineens wordt bij de belastingplichtige in haar geheel belast in box I. Als de aanspraak op het stamrecht in 2014 ineens wordt uitgekeerd, wordt slechts 80% van de uitkering in de heffing betrokken. Vanaf 1 januari 2014 worden ontvangen vergoedingen ter vervanging van gederfd of te derven loon, in het jaar van ontvangst volledig in box I in de heffing betrokken. Bij eventuele wijzigingen houden wij u op de hoogte.

Wilt u gratis op de hoogte worden gehouden? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief

Vragen of opmerkingen?
Wij brengen u graag in contact met de expert.
Bel 0315-681947 of mail ons.