Formulier opgaaf lening eigen woning beschikbaar

Sinds 1 januari 2013 gelden nieuwe regels voor wat betreft leningen voor de eigen woning. Sindsdien geldt namelijk dat als een lening wordt afgesloten bij een niet-administratieplichtige (bijvoorbeeld familielid, uw BV of niet in Nederland gevestigde bank), de Belastingdienst hiervan op de hoogte moet worden gesteld. Als deze verplichting niet wordt nagekomen, wordt de schuld niet aangemerkt als eigenwoningschuld en is de rente niet aftrekbaar.

Op de website van de Belastingdienst is inmiddels het elektronisch formulier te vinden waarmee de opgaaf lening eigen woning moet worden gedaan. De opgaaf dient te worden gedaan op het moment dat de aangifte wordt ingediend, maar uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de overeenkomst is aangegaan. Hetzelfde formulier dient te worden gebruikt om wijzigingen van de betreffende gegevens door te geven. Dergelijke wijzigingen dienen binnen een maand na afloop van het kalenderjaar waarin de wijziging zich voordoet te worden doorgegeven.

Wilt u gratis op de hoogte worden gehouden? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief

Vragen of opmerkingen?
Wij brengen u graag in contact met de expert.
Bel 0315-681947 of mail ons.