Tarief box 2 tijdelijk naar 22% in 2014

Bent u directeur-grootaandeelhouder en bent u van plan om aan uzelf een winstuitkering te doen? Wacht daar dan mee tot na de jaarwisseling. Dat geldt ook als u de aandelen van uw BV wilt verkopen. Volgend jaar wordt waarschijnlijk het belastingtarief voor inkomen uit een aanmerkelijk belang van 25% naar 22% verlaagd. Dit blijkt uit de Begrotingsafspraken die zijn gemaakt tussen het kabinet Rutte II en de SGP, ChristenUnie en D66. De maatregel wordt meegenomen bij de behandeling van de Belastingplannen 2014.