Jonge werkloze in dienst? Premiekorting!

In het begrotingsakkoord dat het kabinet sloot met de oppositiepartijen stond het voornemen om de premiekorting ook voor jongeren in te stellen. De politieke partijen willen u hiermee aanmoedigen om jongeren met een uitkering in dienst te nemen. Het kabinet heeft deze plannen nu uitgewerkt in de derde nota van wijziging bij het Belastingplan 2014.

U kreeg al premiekorting als u een oudere werknemer in dienst nam die daarvoor een WW-uitkering ontving. Omdat het kabinet werk wil maken van sterk opgelopen jeugdwerkloosheid, is nu besloten om de premiekorting ook voor jongeren toe te passen. Hierdoor heeft u straks ook recht op premiekorting als uw onderneming jonge uitkeringsgerechtigden in dienst neemt.

Tot 2 jaar premiekorting
De premiekorting gaat gelden voor werknemers van 18 tot en met 26 jaar die een WW-(Werkloosheidswet) of bijstandsuitkering ontvangen. Het is een tijdelijke regeling die zich richt op nieuwe banen en geldt voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015. Neemt u in die periode een jonge uitkeringsgerechtigde in dienst, dan mag u zolang de dienstbetrekking duurt, maar maximaal twee jaar, premiekorting toepassen. In 2014 is sprake van een ingroeipad. Werkgevers die in 2015 een jongere uit de doelgroep aannemen hebben in 2015, in 2016 en een klein gedeelte in 2017 recht op een korting. Werkgevers die per 1 januari 2014 een uitkeringsgerechtigde aannemen, kunnen de korting vanaf 1 juli 2014 maximaal twee jaar toepassen.

Minimaal zes maanden, 32 uur
Wel moet het gaan om een baan van minstens 32 uur per week. Daarnaast moet de werknemer een arbeidsovereenkomst voor minimaal zes maanden krijgen. Van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 heeft u recht op € 1.750,- premiekorting. U heeft daarna recht op € 3.500,- premiekorting per jaar. Omdat u de premiekorting maximaal twee jaar mag toepassen, kan dit oplopen tot een totaal van € 7.000,- in twee jaar.

Wilt u gratis op de hoogte worden gehouden? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief

Vragen of opmerkingen?
Wij brengen u graag in contact met de expert.
Bel 0315-681947 of mail ons.