Premie WGA gaat op in premie Whk

De gedifferentieerde premie WGA wordt per werkgever vastgesteld en is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico in de onderneming. Hierbij maakt de Belastingdienst onderscheid tussen kleine en grote werkgevers. De gedifferentieerde premie WGA gaat op in de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk), die daarnaast bestaat uit premies voor flexwerkers.

In 2013 is een werkgever "groot" als het totaal van de premielonen van de werknemers in 2011 meer was dan
€ 757.500,-. Een "kleine" werkgever heeft een totaal van de premielonen in 2011 dat niet boven de € 757.500,- uitkomt.

Per 1 januari 2014 gaan werkgevers ook een gedifferentieerde premie betalen voor flexwerkers. De gedifferentieerde premie WGA gaat op in de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk), die daarnaast bestaat uit premies voor flexwerkers.

De gedifferentieerde premie Whk bestaat uit de volgende delen:
* premiedeel WGA-vast
* premiedeel WGA-flex
* premiedeel ZW-flex

Werkgevers krijgen van de Belastingdienst een beschikking met het totaalpercentage en de 3 premiepercentages. De Belastingdienst begint op 18 december 2013 met het versturen van brieven met het (voorlopige) percentage voor de gedifferentieerde premie Whk 2014.

Het premiedeel WGA-vast is gelijk aan de huidige gedifferentieerde premie WGA. De andere premiedelen zijn het gevolg van het doorbelasten van ZW- en WGA-uitkeringen van flexwerkers die zijn ontstaan vanaf 2012. Ook overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van werknemers met een ZW-uitkering of een WGA-uitkering (dus ook flexwerkers), worden doorbelast in deze premies.

Wilt u gratis op de hoogte worden gehouden? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief

Vragen of opmerkingen?
Wij brengen u graag in contact met de expert.
Bel 0315-681947 of mail ons.