Tijdelijk maximaal 50% ineens afschrijven in 2013!

Investeert u dit jaar nog in een nieuw bedrijfsmiddel? Dan heeft u de mogelijkheid om versneld af te schrijven op investeringen in bedrijfsmiddelen. Om van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken dient de investering in het nieuwe bedrijfsmiddel plaats te vinden in de periode 1 juli tot en met 31 december 2013. Tevens moet het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Wordt voldaan aan de voorwaarden, dan kan direct maximaal 50% van de aanschaf- of voortbrengingskosten ten laste van de winst worden gebracht. Zo kan een liquiditeitsvoordeel worden behaald in 2013, maar daar staat tegenover dat in latere jaren minder kan worden afgeschreven en de winst dus hoger uitvalt dan bij reguliere afschrijving.


Neemt u het bedrijfsmiddel pas na 2013 in gebruik? Zorg er dan voor dat u in ieder geval (een deel van) de investering in 2013 heeft betaald. Betaalt u niet in 2013, dan kunt u geen gebruikmaken van deze regeling, ook niet in een later jaar.

Let op! Bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk (voor 70% of meer) ter beschikking worden gesteld aan derden, zijn (op enkele uitzonderingen na) uitgesloten van deze regeling.

Wilt u gratis op de hoogte worden gehouden? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief

Vragen of opmerkingen?
Wij brengen u graag in contact met de expert.
Bel 0315-681947 of mail ons.