Voordelige opname stamrecht

Een stamrecht dat is ondergebracht bij een stamrecht-bv, bank, beleggingsinstelling of verzekeraar, kan onder gunstigere voorwaarden worden uitgekeerd. Vanaf 1 januari 2014 vervalt namelijk de eis dat een stamrecht moet worden uitgekeerd in periodieke termijnen. Dit betekend dat een in 2013 bestaand stamrecht vanaf 2014 in eens kan worden uitgekeerd zonder heffing van 20% revisierente. Dit heeft te maken met de afschaffing van de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting per 1 januari 2014.


Er is sprake van een bestaand stamrecht als;
– de aard en omvang van de vrijgestelde stamrechtaanspraak op 31 december 2013 voldoende
   bepaald of bepaalbaar is. Dit houdt in dat de stamrechtovereenkomst vóór 1 januari 2014
   getekend dient te zijn.
– uit die stamrechtovereenkomst blijkt dat het bedrag voor de financiering van de aanspraak wordt
   ondergebracht bij een bij de wet aangewezen aanbieder
– op 31 december 2013 moet de ontslagdatum vaststaan. Dit betekend dat het ontslag vóór 1 januari
   2014 moet zijn aangezegd en vóór 1 juli 2014 moet worden uitgevoerd.

Bij een volledige opname van het stamrechtkapitaal in 2014 ineens wordt slechts 80% belast tegen het progressieve tarief (maximaal 52%). Dit kan een belastingbesparing opleveren. Voor de 80%-regeling komen alleen aanspraken in aanmerking, die voldoen aan de voorwaarde dat het voor de financiering verschuldigde bedrag vóór 15 november 2013 is overgemaakt.

Wilt u gratis op de hoogte worden gehouden? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief

Vragen of opmerkingen?
Wij brengen u graag in contact met de expert.
Bel 0315-681947 of mail ons.