Tijdelijke vermindering verhuurderheffing vanaf 2014 mogelijk

De verhuurderheffing die per 1 januari 2013 voor één jaar was ingevoerd, is ook voor 2014 en volgende jaren van toepassing als een verhuurder meer dan tien woningen verhuurt. De heffing geldt niet voor woningen boven de huurtoeslaggrens (2014: € 699,48) en ook niet voor woningen die worden verhuurd in het kader van het hotel-, pension-, kamp- en vakantiebestedingsbedrijf aan personen die daar slechts voor een korte periode verblijven.

De grondslag voor de heffing is de WOZ-waarde van de huurwoningen. Het tarief bedraagt in 2014 0,381%.

De heffing wordt verschuldigd op 1 januari van het kalenderjaar en moet op aangifte worden voldaan vóór 1 oktober van het desbetreffende jaar.

Er geldt een tijdelijke heffingsvermindering om investeringen te stimuleren in het kader van drie urgente problemen;
- de aanpak van de woningvoorraad in Rotterdam-Zuid
- de sloop van woningen in krimpgebieden
- transformatie van vastgoed met niet-woonfunctie naar woonfunctie

Er geldt een antimisbruikbepaling voor holdingstructuren. Een groep van rechtspersonen wordt als belastingplichtige voor de verhuurderheffing aangemerkt.

Wilt u gratis op de hoogte worden gehouden? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief

Vragen of opmerkingen?
Wij brengen u graag in contact met de expert.
Bel 0315-681947 of mail ons.