Veranderingen hypotheekrente eigen woning

Hebt u een eigen woning? Dan zijn dit de belangrijkste veranderingen per 1 januari 2014:

- Voor de hoogste inkomens gaat de maximale hypotheekrenteaftrek in de 4e schijf omlaag van 52% naar 51,5%. Dit is de
  zogenoemde tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning. De tariefsaanpassing betekent dat u 0,5% belasting betaalt over
  de aftrek die ervoor zorgt dat uw belastbaar inkomen in de 4e belastingschijf lager wordt. De komende 28 jaar komt daar
  steeds 0,5% bij, zodat in 2042 het maximale percentage waartegen de hypotheekrente in aftrek kan worden gebracht is
  verlaagd van 52% naar 38%.

- Hebt u (tijdelijk) 2 eigen woningen waarvan er 1 leegstaat? Dan mag u de hypotheekrenteaftrek maximaal 3 jaar blijven
  aftrekken.

- Hebt u uw woning te koop staan en verhuurt u deze woning tijdelijk onder de Leegstandswet? Dan mag u de
  hypotheekrente weer aftrekken als de woning na de verhuurperiode leegstaat.