Doe tijdig aangifte schenkbelasting!

Heeft u in 2013 een schenking ontvangen, dan kan het zijn dat u daarvan uiterlijk vóór 1 maart 2014 aangifte moet doen bij de Belastingdienst. U moet in ieder geval een schenkingsaangifte indienen als u als kind een schenking van meer dan € 5.141,- heeft ontvangen. Dat gelt ook als u daarbij gebruik heeft gemaakt van de eenmalige vrijstelling (tot € 24.676,-) of de extra verhoogde eenmalige vrijstelling (tot € 51.407,-) of de sinds 1 oktober 2013 tijdelijk verhoogde schenking van € 100.000,-. U kunt van deze schenkingsvrijstellingen alleen gebruikmaken als u daar om verzoekt bij de schenkingsaangifte. De aangifte kan achterwege blijven bij:

 

- een schenking in 2013 aan een kind van niet meer dan € 5.141,-; of
- een schenking van niet meer dan € 2.057,-, ongeacht aan wie; of
- een schenking aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een sociaal belang beogende instelling (SBBI)