Voorkom sancties en benut premiekortingen optimaal met totaalbeleid!

U moet voldoende re-integratie-inspanningen leveren voor uw zieke werknemers. Als u dat niet doet dan volgen er sancties. Die actieve rol wordt van u ook verwacht als een nieuwe wettelijke bevoegdheid wordt aangenomen die de hoogte van premies en premiekortingen afhankelijk maakt van uw inspanningen ter bevordering van duurzame arbeidsparticipatie van uw werknemers. U doet er dan ook verstandig aan om een totaalbeleid te laten opstellen inzake re-integratie en bevordering van arbeidsparticipatie. Op die manier kunnen sancties worden voorkomen en kunnen premiekortingen optimaal worden benut. Steeds meer overheidsregelingen worden afhankelijk gemaakt van de acties die u als werkgever neemt. De nieuwe bevoegdheid maakt de hoogte van de werkloosheidspremies, arbeidsongeschiktheidspremies en de nieuwe premiekorting "bevordering duurzame arbeidsparticipatie" mede afhankelijk van de maatregelen die u als werkgever treft om duurzame arbeidsparticipatie van werknemers te bevorderen. U moet die maatregelen bovendien schriftelijk vastleggen in uw loonadministratie. De nieuwe bevoegdheid maakt onderdeel uit van het Wetsvoorstel "Werk en Zekerheid".

Wilt u gratis op de hoogte worden gehouden? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief

Vragen of opmerkingen?
Wij brengen u graag in contact met de expert.
Bel 0315-681947 of mail ons.