Belastingplan 2024 gewijzigd

Bij de behandeling van het belastingplan 2024 zijn in de Tweede Kamer tal van moties en amendementen ingediend. Per 1 januari 2024 wordt het tarief in Box 3 niet langer 34%, maar 36%. Wat zijn de andere belangrijke wijzigingen?

 

MKB-winstvrijstelling

De voorgestelde verlaging van de mkb-winstvrijstelling voor 2024 wordt bijna gehalveerd, waardoor het percentage op 13,31% uitkomt.

 

Box 2, de DGA

Het toptarief in Box 2 wordt per 1 januari 2024 verhoogd van 31% naar 33%. Het maximumbedrag voor excessief lenen uit de eigen BV wordt verlaagd van € 700.000 naar € 500.000.

 

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Binnen de huidige BOR is het momenteel bijna onmogelijk om een bedrijf voorafgaand aan de overdracht te splitsen in een bedrijf met beleggingsvermogen en een bedrijf met ondernemingsvermogen. Het kabinet moet oplossingen presenteren om dergelijke bedrijfsoverdrachten in het midden- en kleinbedrijf beter uitvoerbaar te maken.

Het lage percentage van de vrijstelling goingconcernwaarde in de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting (BOR) wordt per 1 januari 2025 verlaagd van 83% naar 75%. Het wetsvoorstel suggereerde oorspronkelijk een verlaging naar 70%. Er zijn nog enkele technische wijzigingen.

 

Box 3

Het tarief wordt per 1 januari 2024 verhoogd naar 36% (momenteel 32%).

Vanaf 1 januari 2025 wordt de vrijstelling voor groene beleggingen verlaagd naar € 30.000.

Het kabinet moet een tegenbewijsregeling onderzoeken, zoals voorgesteld door een gerenommeerde advocaat-generaal en hoogleraar belastingrecht, die stelt dat een tegenbewijsregeling grondwettelijk onontkoombaar is in een stelsel van gemiddelde belasting dat grondwettelijk onaanvaardbaar is.

 

Versobering 30%-regeling

Per 1 januari 2024 wordt de 30%-regeling voor bepaalde buitenlandse werknemers versoberd. Deze wordt gedurende de eerste 20 maanden beperkt tot maximaal 30% van het belastbare loon, voor de daaropvolgende 20 maanden tot maximaal 20% van dat loon, en voor de daaropvolgende 20 maanden tot maximaal 10% van dat loon. Na 60 maanden is de maximale looptijd van een beschikking met betrekking tot de 30%-regeling verstreken. Er geldt een overgangsregeling voor werknemers die in het laatste tijdvak van 2023 in het bezit waren van een 30%-beschikking.

 

Giftenaftrek vennootschapsbelasting

De afschaffing van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting voor giften onder de € 100.000 wordt geannuleerd.

 

Vrijwilligersvergoeding

Vanaf 2024 wordt het uurbedrag van de vrijwilligersvergoeding geïndexeerd met de tabelcorrectiefactor.