Optimaliseer uw vermogen in box 3

Uw aangifte inkomstenbelasting over 2024 hoeft u pas in 2025 te doen. De omvang en samenstelling van u vermogen in box 3 wordt echter binnenkort op 01 januari 2024 al vastgesteld.

 

Het rendement over 2024 op uw banktegoeden (2022: 0,01%) en de schulden (2022: 2,46%) worden in de loop van 2025 pas bekend gemaakt. Het rendement voor de overige bezittingen is echter al vastgesteld op 6,04% (2022: 5,53%). Na aftrek van de vrijstelling wordt er 33% (2023: 32%) belasting geheven over het (forfaitaire) inkomen in box 3.

 

U kunt voor 01 januari 2024 echter nog een aantal zaken regelen om uw vermogen te verlagen of te wijzigen.

 

Allereerst kunt u het totale vermogen verlagen door te schenken. De algemene vrijstelling voor uw kinderen is dit jaar € 6.035 en die voor uw kleinkinderen € 2.418.

 

Daarnaast kunt u misschien nog wijzigingen aanbrengen in box 3 zelf. U zou eventuele beleggingen kunnen omzetten in banktegoeden. Het rendement op banktegoeden waarmee wordt gerekend is aanzienlijk lager dan het rendement op overige bezittingen. Bij dit voordeel moet u natuurlijk wel rekening houden met een mogelijk lager rendement en eventuele verkoop- en aankoopkosten van de beleggingen.

 

Verder zit er ook een verschil tussen het fictieve rendement van de bezittingen en de schulden. Deze worden niet gesaldeerd. Indien u bijvoorbeeld een hypotheek heeft in box 3, maar ook voldoende gelden op de bank, zou u er voor kunnen kiezen om de hypotheek af te lossen.

 

En het Kerstarrest van de Hoge Raad dan…

In de loop van 2024 komt hierover pas meer duidelijkheid. De uitkomst daarvan is nog onzeker en daarmee ook de gevolgen van eventuele keuzes die u nog maakt, wellicht is het voordeel groter in uw situatie maar achteraf kan het fiscale voordeel ook beperkt zijn.