Belastingdienst verstuurt te betalen voorlopige aanslagen 2024

Vanaf 8 januari verstuurt de Belastingdienst circa 2,4 miljoen te betalen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting over 2024. Met een voorlopige aanslag betalen mensen een gedeelte van hun verschuldigde belasting verspreid over het lopende jaar.

Sommige mensen ontvangen van de Belastingdienst automatisch een te betalen voorlopige aanslag. De Belastingdienst legt deze aanslag op als de inschatting is dat mensen na afloop van het kalenderjaar relatief veel belasting moeten bijbetalen. Met een voorlopige aanslag zorgt de Belastingdienst dat het betalen van de inkomstenbelasting verspreid wordt in het lopende jaar.

 

AOW-gerechtigden

Waarom ontvangen AOW-gerechtigden vaak na de eerste aangifte inkomstenbelasting een voorlopige aanslag? Bij hen kan het voorkomen dat zij na afloop van een kalenderjaar belasting moeten bijbetalen. Bijvoorbeeld als zij naast hun AOW meerdere pensioenen of andere inkomsten ontvangen. Door de optelsom van de verschillende inkomens, bestaat de kans dat zij meer belasting moeten betalen dan op de inkomsten wordt ingehouden.

 

Startende ondernemers

Ondernemers moeten zelf de inkomstenbelasting betalen over hun winst uit onderneming. Zij ontvangen vaak na de eerste aangifte inkomstenbelasting een te betalen voorlopige aanslag. Dat is het moment waarop de Belastingdienst vanuit de beschikbare gegevens kan inschatten dat inkomstenbelasting is verschuldigd.

Startende ondernemers krijgen vaak geen voorlopige aanslag omdat de Belastingdienst nog geen gegevens heeft waarop de voorlopige aanslag berekend kan worden. Voor hen kan het verstandig zijn om zelf een voorlopige aanslag aan te vragen. Het voordeel van een voorlopige aanslag in het lopende jaar kan zijn dat er bij de definitieve aanslag weinig of niets bijbetaald hoeft te worden.

 

Controleer de gegevens

De voorlopige aanslag is een schatting die de Belastingdienst maakt uit de bij hen bekende gegevens. Het is natuurlijk mogelijk dat er iets veranderd is in uw persoonlijke of financiële situatie. Controleer de gegevens op uw voorlopige aanslag daarom goed en geef wijzigingen meteen door.

 

Hulp bij de voorlopige aanslag

We begrijpen dat het controleren van alle gegevens en bedragen op de voorlopige aanslag soms ingewikkeld is. Ons team helpt u graag, neem contact op met MuldersGroep